Bang giao của Canada với Trung Quốc nên mưu cầu mục đích hơn là lợi nhuận

Ý kiến của Ngô Thanh Hải, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Canada đại diện cho Ontario. Ông là người Canada đầu tiên gốc Việt tại Thượng viện. Hôm 24/4/2018, Thượng viện thông qua kiến nghị của ông kêu gọi Canada có một lập trường mạnh mẽ hơn và chính trực về các tranh chấp Biển Đông.

Canada: thành trì cuối cùng của chủ nghĩa tự do ở phương Tây

Chủ trương mở cửa của Canada là sự tương phản đáng mừng so với những gì đang diễn ra ở các nước giàu khác, nơi mà tâm lý phẫn nộ về vấn đề nhập cư đã góp phần đưa tới kết quả Brexit ở Vương quốc Anh, sự vươn lên của Donald Trump, và tới trỗi dậy của các đảng dân túy trên toàn Châu Âu. The Economist vừa có bài phân tích chi tiết, ca ngợi mô hình của Canada, xem đó là tấm gương để thế giới noi theo.