Tội phạm quốc tế thích thị trường địa ốc vùng Toronto do quy định bạch hóa lỏng lẻo

Địa ốc, Luật pháp

Bọn tội phạm có thể đang lợi dụng các quy định lỏng lẻo về bạch hóa thông tin ở vùng Đại Đô thị Toronto (GTA) để đầu tư hàng tỷ đô-la tiền bất minh vào thị trường địa ốc của vùng này, theo một báo cáo mới.

Báo cáo do tổ chức Minh bạch Quốc tế ở Canada, cùng với tổ chức Người Canada vì Công bằng thuế và tổ chức Công khai Thanh toán ở Canada, phát hiện rằng khoảng những vụ mua nhà trị giá 28.4 tỷ đô-la kể từ năm 2008 đã được thực hiện qua các pháp nhân doanh nghiệp.

Các cơ cấu doanh nghiệp, có thể là công ty, quỹ tín thác hoặc người được chỉ định đại diện, cho phép chủ nhân thụ hưởng giấu danh tánh với các cơ quan thực thi pháp luật, thuế, và chống rửa tiền.

Báo cáo này cho rằng các quy định quyền sở hữu mập mờ đã khiến nó là mục tiêu hấp dẫn cho giới tội phạm quốc tế.

“Địa ốc Canada đã thu hút sự chú ý và tiền của các quan chức chính phủ tham nhũng và các tập đoàn tội phạm có tổ chức trên toàn cầu.”Báo cáo này cũng cho biết rằng các vụ mua nhà trị giá 9.8 tỷ đô-la đã được thực hiện mà không cần vay mortgage, xóa bỏ thêm một lớp kiểm tra nữa về nguồn tiền và các chủ nhân thụ hưởng. Trong cùng giai đoạn đó, khoảng 25 tỷ đô-la tiền vay mortgage được cung cấp bởi những người/tổ chức cho vay không bị nhà nước quản lý; những người/tổ chức cho vay này không bị bắt buộc phải báo cáo về chống rửa tiền.

Các tổ chức soạn báo cáo xác định các số liệu đó bằng cách phân tích hơn 1.4 triệu giao dịch địa ốc dân cư. Họ nói rằng họ tập trung phân tích các pháp nhân doanh nghiệp vì không có dữ liệu về các quỹ tín thác và chủ nhân được chỉ định đại diện.

Báo cáo nhận định rằng hoạt động tội phạm ngầm khả dĩ này có thể khiến các vấn đề về khả năng mua được nhà càng trầm trọng hơn.

“Bằng cách cho phép bọn tội phạm đầu tư vào địa ốc Canada, chúng ta đang làm trầm trọng hơn các cuộc khủng hoảng ở những thành phố mà ở đó nhà có giá khó mua nổi và thiếu nguồn cung.”

Các tổ chức soạn báo cáo kêu gọi chính quyền các cấp có quy định bắt buộc chủ nhân thụ hưởng phải tiết lộ danh tánh của họ và công khai thông tin đó, cùng với những biện pháp khác để dễ dàng xác định chủ nhân thực sự của địa ốc.

Năm 2016 họ đã công bố một báo cáo tương tự nêu các vấn đề tương tự ở thị trường địa ốc Vancouver. Chính quyền British Columbia sau đó đã đề xuất lập danh mục đăng ký chủ nhân thụ hưởng của địa ốc.

Nguồn: The Canadian Press, CTV, 21/3/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Tin/bài liên quan:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.