‘Màu xấu nhất thế giới’ được chọn cho bao bì mới của thuốc lá bán ở Canada

‘Màu xấu nhất thế giới’ được chọn cho bao bì mới của thuốc lá bán ở Canada