Biên phòng Canada được quyền tịch thu hóa chất dùng để pha chế opioid phi pháp

Liên bang, Luật pháp, Trị an

Viên chức biên phòng Canada nay có thêm quyền hạn tịch thu các hóa chất dùng để pha chế opioid phi pháp.

Hôm 15/5/2019, chính phủ liên bang loan báo những sửa đổi về Đạo luật các Ma túy và Chất được kiểm soát để cho phép một số cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có Nha Biên phòng Canada (CBSA), ngăn chặn không cho các tiền chất được nhập vào Canada rồi được dùng để pha chế các ma túy gây chết người fentanyl và amphetamine, như ma túy đá (methamphetamine) và thuốc lắc (ecstasy).

Trước đây, viên chức biên phòng chỉ có thể hành động sau khi các chất phi pháp đã thực sự được pha chế hoặc nếu có bằng chứng cho thấy các hóa chất nguyên liệu đó sẽ được dùng để pha chế một ma túy phi pháp.

Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, nghĩa là viên chức biên phòng có thể bắt đầu tịch thu những hóa chất như benzylfentanyl và norfentanyl.

Cuộc khủng hoảng opioid đã giết chết hơn 10330 người Canada kể từ tháng 1/2016, theo Bộ Y tế Canada.

Theo một báo cáo phân tích ma túy nội bộ, số vụ ma túy đá bị các viên chức biên phòng tịch thu trong năm 2018 đã tăng 333% so với 2017, do mức độ tiêu thụ tăng vọt.

Trong khi đó, số vụ fentanyl bị các viên chức biên phòng tịch thu đã giảm 64% năm ngoái.

Nguồn: CBC, 15/5/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.