Thành phố Burlington bị gạt hơn nửa triệu đô trong vụ lừa đảo phishing

Ontario, Trị an

Giới chức trách ở Burlington, Ontario, cho biết chính quyền thành phố này đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua email (phishing), và bị gạt hơn nửa triệu đô-la.

Họ cho biết một nhân viên đã thực hiện một giao dịch chuyển tiền vào một “tài khoản ngân hàng giả mạo” sau khi nhận được một email yêu cầu thay đổi thông tin ngân hàng cho một người mà thành phố đã có giao dịch.

Giới chức trách cho biết nhân viên đó đã chuyển $503,000 cho tài khoản ngân hàng giả mạo đó vào ngày 16/5/2019.

Ngay sau khi thành phố biết về vụ lừa đảo này một tuần sau đó, họ đã báo cáo khoản thanh toán trái phép đó với ngân hàng và thông báo với cảnh sát.

Thành phố cho biết sau đó đã tăng thêm các biện pháp kiểm soát nội bộ để ngăn chặn điều tương tự tái diễn.

Thành phố cũng đã mở cuộc đánh giá toàn diện các quy trình hoạt động hiện tại của mình.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.