Theo một khảo sát toàn quốc mới, người Canada thấy hạnh phúc hơn sau tuổi 55 và khi họ có thu nhập cao hơn, nhưng phần lớn không xem tiền bạc là yếu tố chính ảnh hưởng tới hạnh phúc của họ.

Chỉ số Hạnh phúc do Leger tính đã yêu cầu người Canada trên toàn quốc chấm điểm hạnh phúc của họ theo thang điểm từ 1 tới 10 và cho biết những yếu tố nào họ nghĩ là ảnh hưởng nhiều nhất tới hạnh phúc của họ.

Cuộc khảo sát trên mạng này được thực hiện từ ngày 11 tới 17/6. Theo đó, khoảng một nửa những người trả lời chấm điểm hạnh phúc của họ ít nhất là 8 trên 10, và gần như không có khác biệt giữa các vùng nông thôn và thành thị.

Vùng Bờ Đông và Quebec có nhiều người cho biết có mức hạnh phúc cao – với tỷ lệ lần lượt là 56% và 55% những người tham gia khảo sát. British Columbia xếp hạng 3 với 52%.

Những người tham gia ở Ontario xếp chót bảng, chỉ có 47%  cho biết có mức hạnh phúc cao.
Điểm hạnh phúc cao ổn định ở mức 44% trong nhóm tuổi từ 18 tới 54, nhưng tăng lên tới 61% trong nhóm trên 55 tuổi.

Người tham gia khảo sát có thu nhập cao hơn cũng xác suất cao hơn có điểm hạnh phúc cao.

Trong những người có thu nhập từ $40,000 trở xuống mỗi năm, 44% cho biết có mức hạnh phúc cao. Nhưng tỷ lệ này tăng lên tới 53% ở những người có thu nhập tới tối đa $80,000 mỗi năm, và 58% ở những người có thu nhập còn cao hơn.

Tuy nhiên, chỉ có 8% nói rằng tình hình tài chính của họ là yếu tố then chốt ảnh hưởng tới hạnh phúc của họ, ngang với mức độ hài lòng về các quan hệ tình cảm của họ.

Các yếu tố được người tham gia khảo sát cho là có ảnh hưởng nhiều nhất tới hạnh phúc là cảm giác tự do và niềm tin là họ đang có cuộc sống mà họ đã mong cho mình, với 24% và 19% người trả lời khảo sát xác định là yếu tố then chốt.

Khoảng 5% tới 7% cho rằng việc được người đồng trang lứa và gia đình thừa nhận, sức khỏe, và mức độ lo lắng về tương lai và sự tôn trọng của người khác là các yếu tố chính ảnh hưởng tới hạnh phúc.

Dave Scholz, giám đốc truyền thông của Leger, nhận xét rằng các khác biệt vùng miền về mức độ hạnh phú có thể có liên hệ với những khác biệt văn hóa liên quan tới lối sống.

Cuộc khảo sát này cũng cho thấy người trả lời cho biết có mức độ hạnh phúc cao hơn khi họ có nhà riêng thay vì đi thuê nhà (57% so với 40%), và sống cùng người khác thay vì sống một mình (53% so với 43%).

Cuộc khảo sát trên mạng này được thực hiện với 2,504 người Canada, mặc dù mẫu được tăng lên tới 3,540 người cho câu hỏi về chấm điểm mức hạnh phúc — và tất cả các câu hỏi tới đặc điểm dân số — để bảo đảm số lượng chuẩn cho mỗi tỉnh bang tham gia.

Giới chuyên gia thăm dò dư luận nói rằng các cuộc khảo sát trên mạng không thể xác định được biên độ sai số vì chúng không chọn mẫu ngẫu nhiên.

Nguồn: The Canadian Press, CTV, 24/6/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.