Lần đầu tiên Canada có nhiều người già hơn trẻ em

Theo số liệu Điều tra Dân số Canada năm 2016, tỷ lệ người cao niên tăng mạnh nhất kể từ khi thành lập liên bang.