Justin Trudeau bị xem là kẻ ăn trên ngồi trốc nhất, đạo đức giả nhất: thăm dò dư luận Leger

Chính trị, Liên bang

Một cuộc thăm dò dư luận mới về các đức tính của thủ lãnh các đảng có kết quả bất lợi cho Justin Trudeau. 

Trong tất cả các thủ lãnh, thủ lãnh Đảng Tự do (Liberal) bị xem là kẻ ăn trên ngồi trốc (elitist) nhất, giả dối (fake) nhất, và đạo đức giả (hypocritical) nhất trong cuộc thăm dò trên mạng của Leger.

Về sự trung thực, thẳng thắn và đáng tin cậy nhất, thủ lãnh Đảng Bảo thủ (Conservative) Andrew Scheer đạt kết quả cao hơn Justin Trudeau.

Cuộc khảo sát trên mạng này được thực hiện với 1,584 người Canada trong diễn dàn trực tuyến của Leger từ ngày 27/9 tới 30/9/2019.

Các khảo sát qua diễn đàn trên mạng không được gán cho biên độ sai số, nhưng để so sánh, một mẫu khảo sát với 1,584 người trả lời có biên độ sai số ±2.5%, chính xác 19 trong 20 lần.
Nguồn: National Post, 7/10/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.