NHTƯ Canada giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1.75%

Kinh tế, Liên bang

Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1.75% đã có trong hơn một năm qua, và nhận định rằng các xung đột thương mại đang diễn ra và tình hình bất định có liên quan tiếp tục ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế toàn cầu.

Lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương đã được ấn định ở mức 1.75% từ tháng 10 năm ngoái.

Nhờ nền kinh tế Canada vững mạnh, ngân hàng trung ương đã có thể giữ nguyên lãi suất mặc dù nhiều nước khác đã nới lỏng chính sách tiền tệ do lo ngại về kinh tế toàn cầu. Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ đã giảm lãi suất ba lần trong năm nay.

Ngân hàng Trung ương nói rằng có những bằng chứng ảnh ban đầu cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang trở nên ổn định và tăng trưởng kinh tế vẫn được dự báo sẽ tăng trong vài năm sắp tới, nhưng nhận định rằng các xung đột thương mại và tình hình bất định có liên quan là những rủi ro lớn nhất cho triển vọng kinh tế toàn cầu.

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế ở Canada giảm xuống còn 1.3%/năm trong quý 3, nhất quán với dự báo của ngân hàng Trung ương, nhưng ngân hàng Trung ương cũng cho biết chi tiêu đầu tư hư đã cao hơn dự báo.

Nguồn: The Canadian Press, 680 News, 4/12/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.