Tiền chợ của gia đình ở Canada sẽ tăng gần $500 trong năm 2020

Tin tức

Chi phí thực phẩm của một gia đình Canada trung bình dự kiến sẽ tăng 487 đô-la, lên tới $12,667 trong năm 2020, theo một báo cáo của Đại học Dalhousie ở Halifax và Đại học Guelph.

Báo cáo Giá Thực phẩm Canada tiên đoán rằng giá thực phẩm sẽ tăng 4% trong năm tới do sự kết hợp của nhiều nguyên nhân môi trường, sinh học, địa chính trị và thương mại quốc tế.

Sylvain Charlebois, tác giả chính của báo cáo này và một giáo sư ở Đại học Dalhousie, cho biết đó là mức tăng mạnh nhất trong một năm kể từ khi số liệu như vậy được phân tích. “Đây là ấn bản thứ 10 của báo cáo này của chúng tôi; đây là mức chi phí cao nhất mà chúng tôi thấy từ trước tới nay,” ông nói.

British Columbia, Manitoba, Quebec, và Prince Edward Island được dự báo có mức tăng cao hơn mức tăng trung bình toàn quốc, còn mức tăng ở Alberta, Saskatchewan và Nova Scotia dự kiến sẽ thấp hơn mức trung bình toàn quốc. Người tiêu dùng ở Ontario và Newfoundland and Labrador sẽ có mức tăng tương tự mức trung bình toàn quốc.
Đại học Dalhousie cho biết báo cáo này đã tiên đoán chính xác những mức tăng giá thực phẩm trong năm 2019. Để soạn báo cáo này, các nhà nghiên cứu đã phân tích các xu hướng trong quá khứ và dùng các thuật toán máy học, cùng nhiều kỹ thuật khác.

Nguồn: National Post, CTV, 4/12/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.