10 sự kiện thời tiết nổi bật nhất năm 2019 ở Canada

Liên bang

Mỗi năm, trưởng ban khí tượng David Phillips của Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada công bố danh sách do ông bình chọn 10 sự kiện thời tiết nổi bật nhất trong năm.

Danh sách năm 2019 cho thấy Canada đã trải qua một năm với nhiều biến cố thời tiết khắc nghiệt và thất thường.


Nguồn: CBC, 680 News, canada.ca, 19/12/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.