Canada sắp mở chương trình thành phố đề cử di dân

Di trú & định cư, Liên bang

Chính phủ liên bang Canada dự định thực hiện một chương trình di trú mới cho phép các thành phố và thị trấn chọn di dân dựa trên nhu cầu lao động địa phương.

(Ảnh minh họa: Darryl Dyck/The Canadian Press)

Trong chiến dịch bầu cử hồi tháng 10 năm ngoái, Đảng Tự do đã hứa sẽ thiết lập một chương trình thành phố đề cử di dân (municipal nominee program). Trong thư giao nhiệm vụ cho bộ trưởng di trú khi nội các nhậm chức gần đây, thủ tướng Justin Trudeau đã chỉ thị cho tân bộ trưởng di trú Marco Mendicino bắt đầu chuẩn bị thực hiện chương trình này.

Kế hoạch là cho phép các cộng đồng, phòng thương mại và hội đồng lao động địa phương có tiếng nói trong việc chọn di dân, giúp họ tìm được di dân mới phù hợp với nhu cầu lao động tại các cộng đồng khác nhau. Chương trình di trú này sẽ có ít nhất 5000 chỗ, theo thư giao nhiệm vụ cho bộ trưởng di trú.
Nguồn: CBC, 2/1/2020.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.