Địa ốc vùng Toronto th.12/2019: số nhà bán và giá trung bình tăng mạnh

Địa ốc, Ontario

Số nhà bán ở vùng Đại Đô thị Toronto (GTA) trong tháng 12/2019 tăng 17.4% so với cùng kỳ năm trước, và giá nhà trung bình tăng gần 12% so với một năm trước, theo Hội đồng Địa ốc Toronto (TREB).

Mức gia tăng số nhà bán ở GTA đánh dấu tình hình mua bán tăng mạnh trong sáu tháng cuối năm 2019, nhưng với tình hình lắng dịu hơn trong nửa năm đầu, số nhà bán trong cả năm 2019 nhất quán với các mức trung bình hàng năm trong thập niên qua.

Số nhà bán tăng so với năm 2018, cho dù số nhà đăng bảng mới giảm 2.4% so với cùng kỳ năm trước, đã giúp giá bán trung bình tăng 4% lên tới $819,319. Giá bán trung bình trong tháng 12/2019 là $837,788, tăng 11.9% so với một năm trước.

Hoạt động mua bán nhà tăng mạnh trong sáu tháng cuối năm 2019 giữa lúc lãi suất mortgage giảm, trong khi nền kinh tế vẫn ổn định và dân số tiếp tục tăng.Jason Mercer, trưởng ban phân tích thị trường của TREB, nhận định rằng giá nhà có thể sẽ tiếp tục tăng trong năm 2020 do thiếu nhà bán như trong năm 2019.

Tính cho cả năm 2019, condo có mức tăng giá mạnh nhất, tăng 6.4% so với năm 2018 lên tới mức trung bình $587,959, trong khi giá nhà độc lập (detached) tăng 0.9% so với năm trước lên tới mức trung bình 1.02 triệu đô-la. Số nhà condo bán chỉ tăng 3% trong năm 2019, trong số nhà độc lập (detached) bán tăng 18.8%.

Trong tháng 12/2019, nhà độc lập (detached) có mức tăng mạnh nhất, giá tăng 11.6% lên tới 1.05 triệu đô-la và số nhà bán tăng 26.2% so với một năm trước. Giá condo trung bình tăng 10.4% lên tới $612,464, trong khi số nhà condo bán tăng 6.9%.

Chỉ số giá nhà tổng hợp MLS (để thể hiện giá trung bình của một nhà tiêu biểu) tăng 7.3% lên tới $819,700.

Số nhà đăng bảng mới trong tháng 12/2019 giảm 18.1% so với một năm trước, xuống còn 3531 căn, trong khi số nhà đăng bảng hiện có giảm 35.2% xuống còn 7406 căn.

Nguồn: The Canadian Press, CTV, 7/1/2020.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.