Lạnh cỡ nào mới được coi là ‘lạnh’ ở Canada?

Lạnh cỡ nào mới được coi là ‘lạnh’ ở Canada?
Ở một đất nước mà nhiệt độ mùa đông có thể khác biệt 50 độ C từ vùng này sang vùng khác, rất khó định nghĩa “lạnh”.