Tuyết rơi thì mặc tuyết rơi, cuộc đời vẫn đẹp sao

Cộng đồng, Giải trí, Tin tức, Văn hóa & xã hội

Lạnh cỡ nào, tuyết dày tới đâu, dân Canada cũng chẳng ngán. Đủ cách vui.

Lấy tuyết lấy băng làm sân chơi

Tuyết thì mình mang snowshoe đi làm thôi.

Dọn tuyết là chuyện nhỏ …

… con nít cũng làm được.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.