Phí bảo hiểm xe ở Ontario sẽ tăng tới 11% trong năm nay

Ontario, Tài chính cá nhân

Phí bảo hiểm xe ở Ontario sẽ tăng tới 11% trong năm nay, mặc dù chính quyền Doug Ford đã hứa sẽ giảm.

Theo tìm hiểu của đài Radio-Canada, Cơ quan quản lý Dịch vụ Tài chính Ontario đã bật đèn xanh cho khoảng 20 hãng bảo hiểm tại tỉnh bang tăng phí bảo hiểm, trong đó một số hãng được phép tăng hơn 11% và một số hãng được tăng khoảng 10%.

Chính quyền Ford đã hứa thực hiện cải tổ lớn về hệ thống bảo hiểm xe hồi tháng 4/2019 khi ngân sách đầu tiên của chính quyền mới được đệ trình.

Những thay đổi đó nhằm mục đích tăng các loại hợp đồng bảo hiểm khác nhau dành cho người lái xe, tinh giản quy trình yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm để thuận tiện hơn, và tạo ra sự cạnh tranh giữa các hãng cung cấp bảo hiểm.

Chính quyền tỉnh bang không có kế hoạch cụ thể về giảm phí bảo hiểm nhưng bộ trưởng tài chính Vic Fedeli lúc đó nói rằng đề xuất đó “có tính chuyển biến”.

Ontario có tỷ lệ tai nạn và tỷ lệ tử vong thuộc hàng thấp nhất trong cả nước, nhưng chi phí bảo hiểm xe trung bình ở tỉnh bang này thuộc hàng đắt nhất, theo dữ liệu do Nha Bảo hiểm Canada (IBC) thu thập.

Ontario có phí bảo hiểm xe trung bình cao thứ nhì, ở mức $1,505.

Cao nhất là British Columbia, nơi có phí bảo hiểm trung bình là $1,832.

Quebec có phí bảo hiểm thấp nhất, trung bình ở mức $717, theo IBC.

Nguồn: CBC 10/2/2020.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.