Hơn một phần sáu người lao động ở Canada có nguy cơ cao là việc làm của họ sẽ chịu ảnh hưởng của tự động hóa, theo một phân tích của chính phủ liên bang.

Nhưng không phải tất cả các địa phương đều dễ bị tác động như nhau. “Mặc dù chỉ có khác biệt nhỏ giữa các tỉnh bang về nguy cơ tự động hóa, có sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương tại mỗi tỉnh bang,” theo một bài thuyết trình soạn cho một cuộc họp của các quan chức cao cấp của chính phủ liên bang năm ngoái.

Sau đây là những địa phương ở mỗi tỉnh bang có tỷ lệ cao nhất về những người lao động có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của tự động hóa, theo phân tích của Bộ Tài chính Canada.

Brooks, Alberta

Quầy tự tính tiền (self-checkout) là một trong những cách làm biến mất việc làm ngành bán lẻ. (Ảnh: Chris Ratcliffe/Bloomberg/Getty)
 • Việc làm có nguy cơ cao: 27.4%
 • Dân số: 24,662
 • Thu nhập gia đình trung vị: $84,907
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị; sản xuất chế tạo và dịch vụ tiện ích (điện, nước …)
 • Những ngành lớn nhất: Sản xuất chế tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp, đánh bắt thủy sản và săn bắn; khai thác khoáng sản, đá và dầu khí

Lachute, Quebec

 • Việc làm có nguy cơ cao: 27.2%
 • Dân số: 12,862
 • Thu nhập gia đình trung vị: $44,681
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị; kinh doanh, tài chính và quản trị
 • Những ngành lớn nhất: Sản xuất chế tạo; y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ

 Williams Lake, British Columbia

 • Việc làm có nguy cơ cao: 25.1%
 • Dân số: 18,277
 • Thu nhập gia đình trung vị: $72,338
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị; kinh doanh, tài chính và quản trị
 • Những ngành lớn nhất: Bán lẻ; sản xuất chế tạo; y tế và dịch vụ xã hội

Winkler, Manitoba

 • Việc làm có nguy cơ cao: 24.9%
 • Dân số: 30,297
 • Thu nhập gia đình trung vị: $64,806
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị; buôn bán và dịch vụ; sản xuất chế tạo và dịch vụ tiện ích (điện, nước …)
 • Những ngành lớn nhất: Sản xuất chế tạo; y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ
“Nhân viên pha chế” tại Tipsy Robot ở Las Vegas có thể pha chế nhiều loại đồ uống trong 90 giây hoặc nhanh hơn. (Ảnh: Kim Brunhuber/CBC)

 Hawkesbury, Ontario

 • Việc làm có nguy cơ cao: 24.8%
 • Dân số: 10,263
 • Thu nhập gia đình trung vị: $42,001
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị; kinh doanh, tài chính và quản trị
 • Những ngành lớn nhất: Bán lẻ; sản xuất chế tạo; y tế và dịch vụ xã hội

Bay Roberts, Newfoundland and Labrador

 • Việc làm có nguy cơ cao: 23.3%
 • Dân số: 11,083
 • Thu nhập gia đình trung vị: $64,594
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị; buôn bán và dịch vụ; các dịch vụ giáo dục, luật và xã hội, cộng đồng và nhà nước
 • Những ngành lớn nhất: Xây dựng; y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ

Summerside, Prince Edward Island

 • Việc làm có nguy cơ cao: 22.9%
 • Dân số: 16,587
 • Thu nhập gia đình trung vị: $53,291
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; kinh doanh, tài chính và quản trị; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị
 • Những ngành lớn nhất: Bán lẻ; sản xuất chế tạo; hành chính công

 New Glasgow, Nova Scotia

 • Việc làm có nguy cơ cao: 22.9%
 • Dân số: 34,487
 • Thu nhập gia đình trung vị: $55,748
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị; kinh doanh, tài chính và quản trị
 • Những ngành lớn nhất: Bán lẻ; y tế và dịch vụ xã hội; xây dựng

 Lloydminster, Saskatchewan

 • Việc làm có nguy cơ cao: 20.6%
 • Dân số: 14,938
 • Thu nhập gia đình trung vị: $86,882
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị; kinh doanh, tài chính và quản trị
 • Những ngành lớn nhất: Bán lẻ; khai thác khoáng sản, đá và dầu khí; y tế và dịch vụ xã hội

Ở New Brunswick, phân tích của Bộ Tài chính Canada chỉ xác định các vùng nông thôn của tỉnh bang này là có nguy cơ cao nhất, thay vì nêu tên địa phương cụ thể nào; phân tích đó không bao gồm Nunavut, Các lãnh thổ Tây Bắc (Northwest Territories) và Yukon.

Sau đây là những địa phương ở mỗi tỉnh bang có tỷ lệ thấp nhất về những người lao động có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của tự động hóa.

Wally, một robot do công ty Savioke ở Thung lũng Silicon chế tạo, đang chờ lệnh phục vụ tại khách sạn LAX Residence Inn by Marriott ở Los Angeles. (Ảnh: Kim Brunhuber/CBC)

Winnipeg, Manitoba

 • Việc làm có nguy cơ cao: 17.7%
 • Dân số: 778,489
 • Thu nhập gia đình trung vị: $70,795
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; kinh doanh, tài chính và quản trị; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị
 • Những ngành lớn nhất: Y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ; sản xuất chế tạo

Regina, Saskatchewan

 • Việc làm có nguy cơ cao: 16.4%
 • Dân số: 236,481
 • Thu nhập gia đình trung vị: $84,447
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; kinh doanh, tài chính và quản trị; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị
 • Những ngành lớn nhất: Y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ; hành chính công

Charlottetown, Prince Edward Island

 • Việc làm có nguy cơ cao: 16.1%
 • Dân số: 69,325
 • Thu nhập gia đình trung vị: $63,561
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; kinh doanh, tài chính và quản trị; các dịch vụ giáo dục, luật và xã hội, cộng đồng và nhà nước
 • Những ngành lớn nhất: Hành chính công; y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ

Nelson, British Columbia

 • Việc làm có nguy cơ cao: 15.8%
 • Dân số: 18,307
 • Thu nhập gia đình trung vị: $59,129
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị; các dịch vụ giáo dục, luật và xã hội, cộng đồng và nhà nước
 • Những ngành lớn nhất: Y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ; xây dựng

St. John’s, Newfoundland and Labrador

 • Việc làm có nguy cơ cao: 15.7%
 • Dân số: 205,955
 • Thu nhập gia đình trung vị: $79,750
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; kinh doanh, tài chính và quản trị; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị
 • Những ngành lớn nhất: Y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ; hành chính công

Halifax, Nova Scotia

Xe tự lái chạy trình diễn ở khu quốc hội Parliament Hill, Ottawa, ngày 20/9/2017. (Ảnh: Sean Kilpatrick/Canadian Press)
 • Việc làm có nguy cơ cao: 15.2%
 • Dân số: 403,390
 • Thu nhập gia đình trung vị: $69,522
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; kinh doanh, tài chính và quản trị; các dịch vụ giáo dục, luật và xã hội, cộng đồng và nhà nước
 • Những ngành lớn nhất: Y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ; hành chính công

Gatineau, Quebec

 • Việc làm có nguy cơ cao: 14.6%
 • Dân số: 276,245
 • Thu nhập gia đình trung vị: $68,703
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; kinh doanh, tài chính và quản trị; các dịch vụ giáo dục, luật và xã hội, cộng đồng và nhà nước
 • Những ngành lớn nhất: Hành chính công; y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ

Fredericton, New Brunswick

 • Việc làm có nguy cơ cao: 14.6%
 • Dân số: 101,760
 • Thu nhập gia đình trung vị: $66,877
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; các dịch vụ giáo dục, luật và xã hội, cộng đồng và nhà nước; kinh doanh, tài chính và quản trị
 • Những ngành lớn nhất: Hành chính công; bán lẻ; y tế và dịch vụ xã hội

Canmore, Alberta

 • Việc làm có nguy cơ cao: 14%
 • Dân số: 13,992
 • Thu nhập gia đình trung vị: $98,906
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; quản lý; thợ có tay nghề, tài xế vận tải và người vận hành máy móc/thiết bị
 • Những ngành lớn nhất: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng; y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ

Ottawa, Ontario

 • Việc làm có nguy cơ cao: 11.5%
 • Dân số: 991,726
 • Thu nhập gia đình trung vị: $86,451
 • Những nghề nhiều người làm nhất: Buôn bán và dịch vụ; kinh doanh, tài chính và quản trị; các dịch vụ giáo dục, luật và xã hội, cộng đồng và nhà nước
 • Những ngành lớn nhất: Hành chính công; y tế và dịch vụ xã hội; bán lẻ

Nguồn: Financial Post / The Logic, 26/12/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.