Cả 4 nghiệp đoàn giáo viên Ontario cùng đình công một ngày vào ngày 21/2

Học hành, Ontario, Việc làm

Tất cả bốn nghiệp đoàn giáo viên ở Ontario, đại diện cho gần 200 ngàn giáo viên và nhân viên ngành giáo dục, tuyên bố họ sẽ đồng loạt tổ chức cuộc đình công một ngày vào ngày thứ Sáu 21/2/2020.

Liên đoàn Giáo viên Tiểu học Ontario (EFTO), Liên đoàn Giáo viên Trung học Ontario (OSSTF), Hiệp hội Giáo viên Công giáo Anh ngữ Ontario (OECTA) và Hiệp hội Giáo viên Pháp ngữ Ontario (AEFO) đình công vào thứ Sáu tuần tới nếu không đạt được thỏa thuận với chính quyền tỉnh bang.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997 giáo viên và nhân viên ngành giáo dục sẽ đình công trong cùng một ngày. Cuộc đình công sẽ ảnh hưởng tới gần 5000 trường học ở 72 hội đồng học khu.

(Ảnh: CTV)

Giáo viên ở Ontario đã không có hợp đồng kể từ ngày 31/8 và các cuộc đàm phán trong nhiều tháng qua không tiến triển bao nhiêu.

AEFO đang đàm phán với Bộ Giáo dục. Cả ba nghiệp đoàn kia hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán được lên lịch với chính quyền.

Trong số các vấn đề then chốt khiến đàm phán bị bế tắc có vấn đề lương bổng, sĩ số lớp học, học qua mạng, mẫu giáo học cả ngày, ngân sách tài trợ cho giáo dục đặc biệt và tuyển dụng giáo viên.

Các nghiệp đoàn đang yêu cầu tăng lương khoảng hai phần trăm để theo kịp lạm phát, nhưng chính quyền tỉnh bang năm ngoái đã thông qua luật giới hạn tăng lương cho tất cả công chức ở mức một phần trăm trong ba năm. Các nghiệp đoàn giáo viên và một số nghiệp đoàn khác đang kiện luật này ra tòa, với lý do luật này vi phạm quyền thương lượng tập thể.

Chính quyền đã trợ cấp cho phụ huynh tới $60 cho mỗi ngày con họ nghỉ học do đình công của của các nghiệp đoàn giáo viên.

Nguồn: The Canadian Press, 680 News, CTV, 12/2/2020.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.