Tình huống: Tôi bị bệnh hoặc đang bị cách ly kiểm dịch và đủ điều kiện nhận EI.

Phúc lợi: Phúc lợi ốm đau EI (EI sickness benefits)

Ai có thể nộp đơn?

Bất cứ ai bị bệnh hoặc đang bị cách ly kiểm dịch và đủ điều kiện nhận EI đều có thể nộp đơn trên mạng để nhận phúc lợi ốm đau EI ngay lập tức. Nếu bạn không thể nộp đơn trên mạng và bị bệnh, bạn có thể gọi số 1-800-O-Canada (1-800-622-6232).

Để đủ điều kiện được hưởng phúc lợi này, bạn phải chứng minh rằng bạn không thể làm việc vì lý do y khoa, thu nhập hàng tuần từ công việc của bạn giảm hơn 40% trong ít nhất một tuần và bạn tích lũy được 600 giờ làm việc được bảo hiểm (tương đương 20 tuần làm việc với 30 giờ/tuần) trong 52 tuần trước khi bắt đầu bạn xin hưởng phúc lợi.

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?

Bạn có thể nhận được tới tối đa 55% thu nhập của mình lên tới tối đa $573/tuần.

Tôi sẽ nhận được phúc lợi trong bao lâu?

Những người hội đủ điều kiện nhận phúc lợi ốm đau EI có thể được trợ giúp tài chính tới 15 tuần. Vì đại dịch coronavirus, chính phủ đang miễn thời gian chờ đợi một tuần cho những người bị cách ly mới nộp đơn xin EI.

Nếu bạn muốn được miễn thời gian chờ đợi một tuần, bạn phải nộp đơn của mình và sau đó gọi tới số:

Điện thoại miễn phí: 1-833-381-2725

Điện thoại cho người khiếm thính (TTY): 1-800-529-3742

Khi nào tôi sẽ bắt đầu nhận được phúc lợi?

Bạn sẽ nhận được khoản tiền đầu tiên trong vòng 28 ngày kể từ khi chính phủ nhận được đơn của bạn và tất cả các giấy tờ cần thiết. Một lần nữa, chính phủ liên bang vẫn chưa cho biết liệu thời gian đó sẽ được rút ngắn hay không.

Tôi cần cung cấp những gì?

Nếu bạn đang nộp đơn xin hưởng phúc lợi ốm đau EI do COVID-19 hoặc cách ly, bạn không phải cung cấp giấy chứng nhận y khoa. Yêu cầu hãng sở của bạn cấp giấy ROE (‘giấy layoff’) của bạn, nhưng bạn có thể nộp đơn mà không cần ROE.

Bạn cũng sẽ cần cung cấp số SIN, thông tin về hãng sở trước đây và thông tin ngân hàng, cùng với những thứ khác. Danh sách đầy đủ có ở đây.


1 thought on “Giải đáp về cách nộp đơn xin trợ cấp khẩn cấp COVID-19 của chính phủ Canada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.