Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (#CERB): Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác
#coronavirus #COVID19

PHẦN 2: Giải đáp thắc mắc

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada là gì?

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada trợ giúp thu nhập tạm thời cho những người lao động đã ngừng làm việc và không có thu nhập từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) vì những lý do liên quan đến COVID-19.

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp mới của Canada được trả theo các đợt bốn tuần với số tiền $2000, tương đương với $500 mỗi tuần. Thời gian có thể được trả trợ cấp này tối đa là 16 tuần.

Trợ cấp này có trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020. Quý vị có thể nộp đơn trễ nhất là ngày 2 tháng 12 năm 2020.

Làm sao tôi biết nên nộp đơn xin trợ cấp EI hay Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada?

Nếu quý vị đã ngừng làm việc vì COVID-19, quý vị nên nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, cho dù có hội đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) hay không. Trợ cấp này có trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 năm 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020.

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2020, sẽ có một trang mạng duy nhất trợ giúp quý vị trong quá trình nộp đơn.

Cho đến lúc đó, những người Canada đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) và đã mất việc có thể tiếp tục nộp đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) vào ngày 15 tháng 3 năm 2020 trở đi, đơn của quý vị sẽ được xử lý tự động thông qua Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Ngoài ra, đối với các phúc lợi EI khác, bao gồm thai sản và nghỉ chăm con mới sinh, chăm sóc, đánh bắt thủy sản và chia sẻ việc làm, quý vị cũng nên tiếp tục nộp đơn. (Nộp đơn xin các phúc lợi EI khác.)

© Bản tiếng Việt của Canada Info. Mời quý độc giả kết nối để cập nhật tin tức: canadainfo.net, facebook.com/thongtincanada, twitter.com/thongtincanada.

Tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada ở đâu?

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 2020, quý vị có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Cho đến lúc đó, những người Canada đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) và đã mất việc có thể tiếp tục nộp đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Các tiêu chí để quyết định hội đủ điều kiện được hưởng Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada là gì?

(Ghi chú: Phần này đã được cập nhật sau khi chính phủ nới lỏng điều kiện hưởng CERB vào ngày 15/4/2020, có thay đổi quan trọng về đối tượng được hưởng trợ cấp)

Trợ cấp / Phúc lợi này sẽ dành cho người lao động:

  • Cư trú tại Canada, ít nhất 15 tuổi;
  • Đã ngừng làm việc vì các lý do liên quan tới COVID-19 hoặc hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) hoặc đã dùng hết trợ cấp thường lệ của EI hoặc trợ cấp ngư nghiệp (fishing benefit) của EI từ ngày 29/12/2019 tới ngày 3/10/2020;
  • Có thu nhập từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) ít nhất $5000 vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước ngày nộp đơn; và;
  • Đã không tự ý nghỉ làm.

Khi nộp đơn xin hưởng trợ cấp lần đầu tiên, quý vị đã không thể có thu nhập hơn $1000 từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời kỳ hưởng trợ cấp bốn tuần của quý vị.

Khi nộp đơn xin hưởng trợ cấp những lần sau đó, quý vị đã không thể có thu nhập hơn $1000 từ việc làm (employment income) hoặc thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) trong toàn bộ thời kỳ hưởng trợ cấp bốn tuần của quý vị.

Thu nhập tối thiểu $5000 có thể từ bất kỳ hoặc kết hợp các nguồn sau: việc làm; tự làm chủ / làm việc độc lập; phúc lợi thai sản và nghỉ chăm con mới sinh (maternity and parental benefits) theo chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp EI và / hoặc các phúc lợi tương tự được trả tại Quebec theo Chương trình Bảo hiểm Cha mẹ Quebec (Quebec Parental Insurance Plan).

Trang: 1 2 3 4 5

5 thoughts on “Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.