Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (#CERB): Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác
#coronavirus #COVID19

Trong những hoàn cảnh nào tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada?

Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada dành cho những người ngừng làm việc vì những lý do liên quan đến COVID-19 hoặc đủ điều kiện nhận trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI). Những ví dụ về ngừng làm việc có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau:

  • Quý vị đã bị cho nghỉ việc hoặc số giờ làm của quý vị đã bị giảm xuống bằng không;
  • Quý vị đang cách ly hoặc bị bệnh do COVID-19;
  • Quý vị nghỉ làm để chăm sóc người khác vì họ bị cách ly, bị bệnh do COVID-19; và / hoặc
  • Quý vị nghỉ làm để chăm sóc con / trẻ em hoặc những người phụ thuộc khác mà nơi giữ trẻ của người đó bị đóng cửa do COVID-19.

Quý vị không thể tự ý nghỉ làm.

© Bản tiếng Việt của Canada Info. Mời quý độc giả kết nối để cập nhật tin tức: canadainfo.net, facebook.com/thongtincanada, twitter.com/thongtincanada.

Tôi có cần giấy xác nhận y tế để nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu tôi bị cách ly hoặc bị bệnh từ COVID-19 không?

Không. Quý vị chỉ cần điền đơn trên mạng.

Tôi có cần phải bị cho nghỉ việc mới được hưởng Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Không. Những người lao động vẫn gắn bó với công ty của họ có thể được hưởng Trợ cấp CERB.

Quý vị đã phải ngừng làm việc do COVID-19 và không có thu nhập từ việc làm trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Đối với các giai đoạn sau đó, quý vị dự kiến không có thu nhập từ việc làm.

Quý vị cũng có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI).

Tôi có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada ở đâu?

Trang mạng để nộp đơn xin hưởng trợ cấp mới này sẽ mở vào ngày 6 tháng 4 (năm 2020). Đương đơn sẽ có thể nộp đơn xin trợ cấp hồi tố ngược về ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Trong thời gian chờ trang mạng này mở, những người không có việc làm và đủ hội điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) có thể tiếp tục nộp đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trang: 1 2 3 4 5

5 thoughts on “Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.