Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (#CERB): Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác
#coronavirus #COVID19

Tôi có thể nhận được bao nhiêu thông qua Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada?

Trợ cấp CERB, với mức $2000, sẽ được trả theo các đợt bốn tuần. Số tiền này tương đương với $500 mỗi tuần. Thời gian có thể được trả trợ cấp này tối đa là 16 tuần.

Trợ cấp CERB là thu nhập phải đóng thuế (taxable) mặc dù thuế sẽ không được khấu trừ tại nguồn. Quý vị sẽ phải khai Trợ cấp này là thu nhập khi quý vị làm hồ sơ khai thuế thu nhập cho năm thuế 2020.

Tôi có thể có thu nhập khác trong khi nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Quý vị đã phải ngừng làm việc do COVID-19 và không có thu nhập từ việc làm trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong thời gian bốn tuần đầu. Điều này bao gồm thu nhập từ nghỉ phép có lương, thu nhập tự làm chủ / làm việc độc lập (self-employment income) hoặc nhận bất kỳ trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp nào.

Đối với các giai đoạn sau đó, quý vị phải dự kiến không có khoản thu nhập từ việc làm nào.

Quý vị cũng có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thường lệ (regular benefits) hoặc trợ cấp ốm đau (sickness benefits) của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI).

Miễn là được phép ở tỉnh bang hoặc lãnh thổ của quý vị, quý vị cũng có thể nhận được các khoản trợ cấp của tỉnh bang hoặc lãnh thổ cùng lúc quý vị nhận được Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Quý vị có thể nhận được Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu quý vị không phải là công dân hoặc thường trú nhân (PR)?

Để đủ điều kiện nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, quý vị phải cư trú tại Canada và có Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) hợp lệ.

Người lao động không phải là công dân hoặc thường trú nhân Canada – bao gồm lao động ngoại quốc tạm thời và sinh viên quốc tế (du học sinh) – có thể hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp CERB nếu họ đáp ứng các yêu cầu khác để hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Thu nhập tối thiểu $5000 có cần phải kiếm được ở Canada không?

Không. Thu nhập không cần phải kiếm được ở Canada, nhưng quý vị cần cư trú ở Canada.

Khi nào và bằng cách nào tôi sẽ nhận được tiền Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp? Có phải đợi một thời gian hay không?

Trợ cấp sẽ bắt đầu được trả trong vòng 10 ngày kể từ khi quý vị nộp đơn. Không có thời gian chờ đợi.

Tiền trợ cấp sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng (direct deposit) hoặc trả bằng séc. Quý vị sẽ nhận được tiền nhanh hơn nếu quý vị chọn nhận tiền trực tiếp qua tài khoản ngân hàng.

[Các khoản trợ cấp của quý vị sẽ được trả hồi tố ngược về ngày quý vị hội đủ điều kiện.]

Trang: 1 2 3 4 5

5 thoughts on “Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.