Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (#CERB): Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác
#coronavirus #COVID19

Tôi có cần cung cấp giấy tờ gì khi nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin liên hệ cá nhân, Số Bảo hiểm Xã hội (SIN) của quý vị và xác nhận rằng quý vị đáp ứng các yêu cầu để hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ bổ sung vào một ngày trong tương lai để xác minh quý vị hội đủ điều kiện.

Nếu tôi hiện đang nhận trợ cấp thường lệ của Bảo hiểm Thất nghiệp, tôi có nên nộp đơn xin lại Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Không. Nếu quý vị hiện đang nhận trợ cấp thường lệ của Bảo hiểm Thất nghiệp (EI regular benefits), quý vị sẽ tiếp tục nhận được trợ cấp này cho đến khi kết thúc thời gian hưởng phúc lợi của quý vị.

Nếu quý vị đủ điều kiện nhận trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) bắt đầu trước ngày 15 tháng 3 năm 2020 và những khoản trợ cấp này kết thúc trước ngày 3 tháng 10 năm 2020, thì quý vị có thể nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu để hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp CERB, bao gồm cả yêu cầu bắt buộc quý vị đã ngừng làm việc vì các lý do liên quan đến COVID-19.

Quý vị không thể được trả trợ cấp Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) và Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (CERB) trong cùng thời gian.

Tôi đã nộp đơn xin trợ cấp EI thường lệ hoặc trợ cấp EI ốm đau, nhưng đơn của tôi chưa được xử lý, tôi có cần nộp lại đơn xin trợ cấp CERB không?

Không.

Nếu quý vị đã hội đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp (EI) trước ngày 15 tháng 3, đơn của quý vị sẽ được xử lý theo các quy tắc Bảo hiểm Thất nghiệp đã có trước đó.

Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp EI thường lệ hoặc trợ cấp EI ốm đau vào ngày 15 tháng 3 hoặc từ đó trở đi, đơn của quý vị sẽ được xử lý tự động thông qua Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Service Canada đang xử lý tất cả các đơn này càng nhanh càng tốt.

Nếu tôi được hưởng hơn $500 mỗi tuần theo Bảo hiểm Thất nghiệp, tôi có sẽ nhận được số tiền cao hơn không?

Không. Khi quý vị nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, quý vị sẽ nhận được $500 mỗi tuần, bất kể mức mà quý vị có thể đã đủ điều kiện được hưởng là bao nhiêu thông qua Bảo hiểm Thất nghiệp.

Tuy nhiên, quý vị vẫn đủ điều kiện nhận Bảo hiểm Thất nghiệp sau khi quý vị ngừng nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada và thời gian mà quý vị hưởng CERB không ảnh hưởng đến quyền lợi EI của quý vị.

Nếu tôi lẽ ra đã được hưởng ít hơn $500 mỗi tuần theo Bảo hiểm Thất nghiệp, tôi có sẽ nhận được $500 không?

Có. Khi quý vị nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada, quý vị sẽ nhận được $500 mỗi tuần, bất kể mức mà quý vị có thể đã đủ điều kiện được hưởng là bao nhiêu thông qua Bảo hiểm Thất nghiệp.

Nếu tôi ngừng làm việc trước ngày 15 tháng 3 nhưng chỉ nộp đơn xin hưởng Bảo hiểm Thất nghiệp sau ngày 15 tháng 3 thì sao – tôi sẽ nhận được loại trợ cấp nào?

Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp EI thường lệ hoặc trợ cấp EI ốm đau trước ngày 15 tháng 3, đơn của quý vị sẽ được xử lý theo các quy tắc Bảo hiểm Thất nghiệp đã có trước đó.

Nếu tôi đang hưởng các phúc lợi đặc biệt như thai sản / nghỉ chăm con mới sinh, tôi có đủ điều kiện để nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada không?

Quý vị được kỳ vọng sẽ trở lại làm việc khi quý vị chấm dứt nhận phúc lợi thai sản / nghỉ chăm con mới sinh hoặc các phúc lợi đặc biệt khác trong Chương trình Bảo hiểm Thất nghiệp.

Nếu không có việc làm vì các lý do liên quan đến COVID-19 sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản / nghỉ chăm con mới sinh của mình, quý vị có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada.

Nguồn: Chính phủ Canada.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Trang: 1 2 3 4 5

5 thoughts on “Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.