Học sinh Ontario bắt đầu học từ xa tại nhà: Những điều cần biết

Ontario đóng cửa trường học cho tới ít nhất ngày 4/5/2020.