Ngành nghề cụ thể trong chương trình cấp visa nhanh diện Global Talent Stream

Các ngành nghề cụ thể mà lao động ngoại quốc tạm thời được cấp visa nhanh (trong vòng 2 tuần) để sang Canada làm việc. Và một số trường hợp được miễn giấy phép làm việc.

Như tin đã đưa, ngày 12/6/2017, chính phủ Canada đã bắt đầu thí điểm Global Talent Stream (GTS, Dòng Tài năng Toàn cầu), diện được cấp visa nhanh trong Temporary Foreign Worker Program (TFWP, Chương trình Người Lao động Ngoại quốc Tạm thời).

(Ảnh: Mark Blinch/Reuters)

Có hai loại của diện GTS dành cho các công ty có mức tăng trưởng cao và người lao động trong những ngành nghề hiện có nhu cầu cao. Diện GTS dành cho các công ty đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau.

Loại A: Những công ty có thể chứng minh nhu cầu cần tuyển dụng người lao động ngoại quốc với các kỹ năng cụ thể để tăng trưởng doanh nghiệp; những công ty này có thể được các tổ chức đối tác được định danh của cơ quan Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) giới thiệu cho chương trình thí điểm diện GTS. (Xem danh sách các tổ chức đối tác ở đây.)

Loại B: Diện GTS cũng dành cho những người lao động ngoại quốc có các kỹ năng cụ thể đang có nhu cầu cao như kỹ sư phần mềm, chuyên viên phát triển trang web, và chuyên viên thiết kế truyền thông kỹ thuật số. Cụ thể như sau:

Những công ty hội đủ tiêu chuẩn sẽ được ưu tiên xử lý hồ sơ nộp theo diện GTS, và người lao động ngoại quốc nộp đơn xin tuyển dụng vào những công ty đó sẽ được xét cấp giấy phép làm việc trong vòng 2 tuần, theo một thông cáo báo chí của chính phủ. Những thân nhân trong gia đình trực tiếp của những người lao động có kỹ năng (skilled worker) đó cũng sẽ đủ tiêu chuẩn được giải quyết hồ sơ nhanh hơn.

Những công ty muốn tuyển dụng lao động thông qua chương trình GTS phải đóng lệ phí  $1.000 cho mỗi vị trí, và không được phép buộc người lao động ngoại quốc tạm thời trả lệ phí đó. Theo thông tin từ trang mạng của ESDC, các công ty “được khuyến khích tuyển dụng công dân và thường trú nhân Canada trước khi tuyển người lao động ngoại quốc tạm thời”, và phải mô tả các nỗ lực tuyển dụng nội địa đó trong quy trình nộp hồ sơ theo diện GTS.

Một số trường hợp miễn giấy phép làm việc

Từ thứ Hai 12/6/2017, những người lao động có kỹ năng (skilled worker) hội đủ tiêu chuẩn cũng sẽ được phép lưu trú ở Canada trong thời gian ngắn mà không có giấy phép làm việc, trong 2 tuần cho mỗi sáu tháng ở Canada hoặc 4 tuần cho mỗi 12 tháng ở Canada.

Những nhà nghiên cứu ngoại quốc sẽ được lưu trú ở  Canada mà không có giấy phép làm việc trong 4 tháng cho mỗi năm ở Canada, nếu họ đang làm nghiên cứu tại một tổ chức giáo dục công lập hoặc viện nghiên cứu trực thuộc.

Theo tài liệu thông tin căn bản của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), những công ty nộp đơn tham gia chương trình GTS sẽ phải lập một “Kế hoạch Lợi ích Thị trường Lao động” (“Labour Market Benefits Plan”).

Kế hoạch này cần giải thích “những cam kết có thể đo lường của chủ sử dụng lao động về việc tạo ra những lợi ích lâu dài cho thị trường lao động Canada thông qua những hoạt động như tạo ra việc làm, đầu tư vào huấn luyện và phát triển kỹ năng, hoặc chuyển giao tri thức cho người Canada.”

Nguồn: CBC 12/6/2017 & Employment and Social Development Canada (ESDC) @ Canada.ca

2 thoughts on “Ngành nghề cụ thể trong chương trình cấp visa nhanh diện Global Talent Stream

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.