Chính phủ liên bang Canada bị thâm hụt 248.2 tỷ Gia kim trong chín tháng đầu tiên của năm tài khóa 2020-21 do chi tiêu tăng vọt vì đại dịch.

Mức thâm hụt của giai đoạn từ tháng 4 tới tháng 12 cao gấp 22.6 lần so với mức thâm hụt 11 tỷ Gia kim cùng kỳ năm trước đó.

Trong bản giám sát tài khóa của mình, chính phủ nói rằng biến chuyển vô tiền khoáng hậu về kết quả tài chính của chính phủ phản ánh tình hình suy thoái nghiêm trọng của nền kinh tế và kế hoạch ứng phó của chính phủ đối với đại dịch COVID-19.

Số thu ngân sách là 207.7 tỷ Gia kim trong giai đoạn từ tháng 4 tới tháng 12, giảm 15.6% từ mức 246 tỷ Gia kim, do thuế và các nguồn thu khác giảm.

Trong khi đó, chi tiêu cho các chương trình công, không bao gồm lỗ ròng của quỹ hưu bổng, đã tăng lên tới 428.9 tỷ Gia kim từ 230.5 tỷ Gia kim cùng kỳ năm trước đó, phần lớn là do nhiều chương trình được thiết lập để trợ giúp người dân và doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch.

Các khoản trả lãi và chi phí nợ công giảm xuống còn 15.4 tỷ Gia kim so với 18.4 tỷ Gia kim của một năm trước đó, trong khi lỗ ròng của quỹ hưu bổng tăng lên tới 11.5 tỷ Gia kim từ 8.1 tỷ Gia kim.

Nguồn: The Canadian Press, CTV, 26/2/2021.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.