Định cư Canada diện Khởi nghiệp: Ai, ngành gì, bao nhiêu, mất bao lâu, ở đâu?

Di trú & định cư, Liên bang

Như tin đã đưa, Chương trình Định cư Canada diện Khởi nghiệp (Start-up Visa Program, SUV) sẽ trở thành chương trình chính thức vào cuối tháng 3/2018.

Để giúp bạn tìm hiểu chân dung của những người đã nộp đơn, trong đó đa số được chấp nhận và trở thành thường trú nhân (PR), Canada Info xin trích một số số liệu từ báo cáo đánh giá của chính phủ Canada về chương trình này trong giai đoạn thí điểm từ năm 2013. Nội dung được thể hiện bằng biểu đồ và đồ thị cho dễ theo dõi. (Xin bấm vào mỗi hình để phóng to.)

6 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.