Làm việc (và học) ở Canada trước khi định cư có lợi cho di dân về việc làm sau khi định cư

Di dân có kinh nghiệm làm việc (và bằng cấp) ở Canada trước khi định cư có thu nhập sau khi định cư cao hơn di dân học ở nước ngoài, theo nghiên cứu mới của Statistics Canada.

Sinh viên quốc tế ngày càng được xem là một nhóm quan trọng gồm những người trẻ tuổi và có học thức để Canada chọn cho định cư.

Vào tháng 12/2015 có 353,000 sinh viên quốc tế có giấy phép học tập (study permit) hợp lệ ở Canada, tăng từ 84,000 vào tháng 12/1995. Trong số các sinh viên quốc tế được chấp nhận cho du học ở Canada đầu những năm 2000, 25% đã trở thành thường trú nhân (PR) trong 10 năm tiếp theo. Trong số này, gần một nửa là đương đơn chính (principal applicant) khi nộp hồ sơ xin định cư theo diện kinh tế (economic class).

Theo một số nghiên cứu từ Úc, Canada và Mỹ, lợi thế về thu nhập mà các cựu sinh viên quốc tế có so với các di dân diện kinh tế khác có thể nhỏ hoặc không có. Như vậy, kinh nghiệm học tập trước khi định cư tại một nước định cư như Canada có thể tự thân nó không giúp di dân đạt được kết quả về việc làm tốt hơn bằng đại học tốt nghiệp ở nước khác. Do đó, giới hoạch định chính sách và giới nghiên cứu đang chuyển sang quan tâm tới vai trò bổ sung của các yếu tố khác, như kinh nghiệm làm việc trước khi định cư. Một nghiên cứu do cơ quan Thống kê Canada công bố hôm thứ Ba 22/8/2017 cung cấp bằng chứng mới về vấn đề này.

Nghiên cứu này xem xét các xu hướng thu nhập của ba nhóm người tốt nghiệp đại học: các sinh viên quốc tế lấy bằng đại học ở Canada rồi định cư (tức là di dân học ở Canada); những người đã có bằng đại học ở nước ngoài lúc định cư ở Canada (tức là di dân học ở nước ngoài); và những người tốt nghiệp đại học sinh ra ở Canada. Các xu hướng thu nhập của ba nhóm này được xem xét trong 6 năm cho nhóm từ 25 tới 34 tuổi vào năm 2016, và trên 20 năm cho nhóm từ 25 tới 34 tuổi vào năm 1991.

Trong nhóm năm 2016 gồm những di dân nam giới học ở Canada, thu nhập hàng năm trung bình vào một năm sau khi định cư thấp hơn 48% so với thu nhập của người tốt nghiệp đại học sinh ra ở Canada. Mức chênh lệch này giảm xuống còn 34% vào 6 năm sau khi định cư. Với những di dân nữ giới học ở Canada, mức chênh lệch thu nhập so với người tốt nghiệp đại học sinh ra ở Canada là 39% vào một năm sau khi định cư và 32% vào 6 năm sau khi định cư.

Phần lớn của các mức chênh lệch thu nhập này được giải thích bằng các khác biệt về lịch sử làm việc của di dân tốt nghiệp đại học và người tốt nghiệp đại học sinh ra ở Canada. Trước khi định cư, 12% di dân nam giới học ở Canada không có kinh nghiệm làm việc ở Canada và 40% có kinh nghiệm làm việc trước với thu nhập hàng năm dưới $20,000. Trong những người tốt nghiệp đại học nam giới sinh ra ở Canada, gần như tất cả có kinh nghiệm làm việc trước và gần 90% có kinh nghiệm làm việc trước với thu nhập hàng năm từ $20,000 trở lên. Với nữ giới nhìn chung cũng tương tự như vậy.

Khi những khác biệt giữa các nhóm về kinh nghiệm làm việc trước ở Canada được xét tới, mức chênh lệch về thu nhập giữa những di dân học ở Canada và những người tốt nghiệp đại học sinh ra ở Canada trong nhóm 2006 biến mất cho cả nam lẫn nữ. Tương tự, kinh nghiệm làm việc trước giải thích phần lớn mức chênh lệch về thu nhập quan sát được trong nhóm 1991.

Di dân học ở Canada có thu nhập sau khi định cư cao hơn di dân học ở nước ngoài, nhưng kinh nghiệm làm việc trước một lần nữa đóng vai trò quan trọng. Năm năm sau khi định cư, những di dân nam giới học ở Canada nhưng không có kinh nghiệm làm việc trước khi định cư có thu nhập hàng năm thấp hơn 20% so với thu nhập của di dân nam giới học ở nước ngoài. Đối với nữ, mức thấp hơn là 7%. Điều này có xét tới nhiều đặc điểm dân số xã hội và nước xuất xứ. Những di dân học ở Canada có tích lũy kinh nghiệm làm việc trước khi định cư đạt kết quả tốt hơn nhiều so với di dân học ở nước ngoài.

Những di dân học ở Canada có ba năm kinh nghiệm làm việc trước khi định cư với thu nhập thấp hơn $20,000 thì 5 năm sau khi định cư có thu nhập hàng năm tương tự như, hoặc cao hơn, di dân học ở nước ngoài. Những người có ba năm kinh nghiệm làm việc trước khi định cư với thu nhập từ $20,000 tới $50,000 thì 5 năm sau khi định cư có thu nhập hàng năm cao hơn 42% tới 61%. Với khoảng 10% trong những di dân học ở Canada có ba năm kinh nghiệm làm việc trước khi định cư với thu nhập hơn $50,000, thu nhập của họ 5 năm sau khi định cư cao hơn gấp đôi so với di dân học ở nước ngoài. Những chênh lệch về thu nhập này trong nhóm 2006 cao hơn trong nhóm 1991.

Những kết quả này cho thấy rằng kinh nghiệm làm việc và mức thu nhập ở Canada trước khi định cư đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo nên khác biệt về các kết quả đạt được trên thị trường lao động sau khi định cư của di dân có bằng đại học.

Nguồn: Statistics Canada 22/8/2017

Tham khảo thêm: Toàn văn tiếng Anh của công trình nghiên cứu “International Students, Immigration and Earnings Growth: The Effect of a Pre-immigration Canadian University Education“.

Tin bài liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.