Vấn nạn dùng bằng giả ở Canada (Kỳ 3)

Học hành

(Kỳ 1, Kỳ 2)

Video tóm tắt loạt bài này:
Video phóng sự của chương trình Marketplace, CBCDanh sách những trường đại học, cao đẳng, và trung học có liên hệ với lò cấp bằng giả Axact (List of schools linked to Axact)
Adamsville University – http://www.adamsvilleuniversity.com
Affordable Degrees – http://www.affordabledegrees.com
Al Arab University – http://www.alarabuniversity.com
Al Khaleej University – http://www.alkhaleejuniversity.com/
Al Khalifa American University – http://www.alkhalifaamericanuniversity.com/
Al Nasr University – http://www.alnasruniversity.com
Almeda University – http://www.almedauniversity.org
American Gulf University – http://www.americangulfuniversity.com/
American Mideast University – http://www.americanmideastuniversity.com/
Ashbery University – http://www.ashberyuniversity.org/
Asherton University http://www.ashertonuniversity.com/
Ashley University http://www.ashleyuniversity.co
Ashwood University http://ashwooduniversity.net/
Bakerville University http://www.bakervilleuniversity.com/
Barkley University http://www.barkleyuniversity.org/
Baychester University http://www.baychesteruniversity.com/
Baytown University http://www.baytownuniversity.com/
Belford University http://ww5.belforduniversity.com/
Belltown University http://ww5.belforduniversity.com/
Brooksville University http://www.brooksvilleuniversity.com/
California Creek University http://www.calcreekuniversity.com/
Cambell University or Cambell State University http://www.cambellstateuniversity.com/
Columbiana University http://www.columbianauniversity.org/
Corllins University http://www.corllinsuniversity.org
Fort Jones University http://www.fortjonesuniversity.org/
Galewood University http://www.galewooduniversity.com/
Gatesville University http://www.gatesvilleuniversity.com/
Gibson University http://www.gibsonuniversity.com/
Grendal University http://grendaluniversity.com/
Glenford University http://www.glenforduniversity.com/
Global Institute of English Language Training and Certification (GIELTC) http://www.granttownuniversity.org/
Greenlake University http://www.greenlakeuniversity.com/
Groveshire University http://www.groveshireuniversity.com/
Harvey University http://www.harveyuniversity.com/
Hill Universityhttp://www.hilluniversity.com
Hillford University http://www.hillforduniversity.com/
James Adam University http://www.jamesadamuniversity.com/
Kennedy University http://www.kennedyuniversity.org/
Kings Lake Universityhttp://kingslakeuniversity.org/
Kingsbridge University http://www.kingsbridgeuniversity.com/
Lorenz University http://www.lorenzuniversity.net/
Madison Hills University http://www.madisonhillsuniversity.com/
Martinville University http://www.martinvilleuniversity.com/
Mcford University http://www.mcforduniversity.org/
McGraw University http://www.mcgrawuniversity.com/
Midtown University http://www.midtownuniversity.com/
Mount Lincoln University http://www.mountlincolnuniversity.com/
MUST University http://www.mustuniversity.com/
Nicholson University http://www.nicholsonuniversity.org/
Nixon University http://www.nixonuniversity.com/
North Grove University http://www.northgroveuniversity.com/
Northern Port University http://www.northernportuniversity.com/
Olwa University – Wolford Walters University http://www.olwauniversity.com/
Oscarmount University http://www.oscarmountuniversity.org/
Pacific Cambria University https://www.pcuedu.com/
Paramount California University http://www.pcu.edu
Panworld University http://www.panworlduniversity.org/
Payne Springs University http://www.paynespringsuniversity.net/
Ray University http://www.rayuniversity.org/
Redding University http://redding-university.com
Riverbanks University http://www.riverbanksuniversity.org/
Riverwood University http://www.riverwooduniversity.com/
Rochville University http://www.rochvilleuniversity.net/
Western Advanced University (WAC) http://www.wacuniversity.com/”
Western Valley Central University http://www.wevacuniversity.com/
Whitelake University http://www.whitelakeuniversity.org/
Winford High School http://www.winfordhighschool.com/
Woodbridge University http://www.woodbridgeuniversity.org/
Woodfield High School http://www.woodfieldhighschool.com
Woodfield University http://www.woodfielduniversity.org/

Nguồn:  CBC 14/9/2017.

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.