Người Canada bớt nồng nhiệt với di dân, theo khảo sát của chính phủ

Di trú & định cư, Liên bang

Khi công bố chiến lược liên bang về tăng số di dân tới Canada trong 3 năm tới, bộ trưởng di trú Ahmed Hussen nói đó là điều mà người dân Canada muốn và cần — nhất là khi chính phủ các nước trên khắp thế giới đóng cửa với di dân và người tị nạn.

Nhưng trong vòng 12 tháng qua, quan điểm của người dân Canada về di trú dường như theo hướng ngược lại, theo cuộc khảo sát do chính phủ liên bang thực hiện mỗi năm trong quá trình hoạch định chính sách di trú.

Những kết quả một phần của cuộc khảo sát nội bộ được đăng trên mạng khi kế hoạch di trú được công bố cách đây hai tuần. Theo kế hoạch đó, 310,000 di dân sẽ được nhận trong năm 2018, tăng từ mức 300,000 của năm nay. Tới năm 2020, số di dân mới sẽ tăng lên tới 340,000.

Khoảng 27% trong 2,503 người trả lời khảo sát nói họ cảm thấy con số này quá cao — tăng bốn điểm phần trăm so với tỷ lệ trả lời cho cùng câu hỏi trong cuộc khảo sát năm 2016 (lúc đó chỉ có gần 1,600 người trả lời).

Tuy cuộc khảo sát được thực hiện hàng năm, các câu hỏi không phải luôn luôn giống nhau, và mẫu khảo sát cũng thay đổi.

Cuộc khảo sát năm 2017 được thực hiện từ ngày 31/7 tới 30/8, và có biên độ sai số cộng trừ 1.96 điểm phần trăm.  Cuộc khảo sát năm 2016 (được Bộ Di trú dùng để so sánh trong phân tích của mình) có 1,598 người trả lời, có biên độ sai số cộng trừ 2.45 điểm phần trăm.

Thời điểm thực hiện cuộc khảo sát năm 2017 trùng với thời gian có sự tăng mạnh về số người vượt biên trái phép từ Mỹ sang Canada xin tị nạn.

Làn sóng vượt biên trái phép này đã gây nên tranh luận gay gắt về tính nghiêm minh của hệ thống tị nạn của Canada. Phe đối lập Bảo thủ đã nhiều lần cáo buộc chính phủ gây rủi ro cho mức ủng hộ di trú cao từ trước tới nay của Canada.

Năm 2005-06, 1,598 người Canada được hỏi về tác động tích cực của di trú ở tầm quốc gia và cấp địa phương. Lúc đó, 72% đồng ý là có tác động tích cực cho Canada, trong khi 58% thấy có lợi ích cá nhân. Khi câu hỏi này được lặp lại năm nay, chỉ có 70% thấy có tác động tích cực ở tầm quốc gia, và 56% nghĩ rằng có  tác động tích cực tới cá nhân.

Cuộc thăm dò dư luận này cho thấy thái độ của công chúng đối với việc cho người tị nạn tái định cư ở Canada cũng đã bớt nồng nhiệt trong năm qua.

Khi được hỏi hồi tháng 8 về việc nên tăng diện di dân nào trong 3 diện chính (kinh tế, đoàn tụ gia đình, tị nạn), 25% người trả lời chọn diện tị nạn, giảm từ mức 29% vào năm 2016, khi câu hỏi tương tự được đặt ra.

Năm 2017, 32% nói rằng có quá nhiều người tị nạn tới  Canada, tăng từ mức 30% vào năm 2016.

Cuộc thăm dò dư luận năm 2017 cũng đặt câu hỏi về mức độ cảm thấy an tâm xung quanh những người khác chủng tộc và tôn giáo; câu hỏi này cũng được đặt ra vào năm 2005-06.

Năm nay, 89% nói họ cảm thấy an tâm xung quanh người khác chủng tộc, giảm từ mức 94% vào năm 2005-2006.

Khi được hỏi liệu họ cảm thấy an tâm trong những tình huống giao tế xã hội với những người khác tôn giáo, 82% nói có, giảm từ mức 88% khi cùng câu hỏi này được đặt ra ở lần trước.

Nguồn: Toronto Star 7/11/2017.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.