Đa số dân Canada ủng hộ truy tố hơn cải tạo những nghi phạm thánh chiến

Luật pháp, Trị an

Gần hai phần ba người Canada nói rằng chính phủ nên truy tố và buộc tội hình sự đối với những người bị nghi tham gia các nhóm thánh chiến ở nước ngoài, thay vì tập trung vào cải tạo để họ hoàn lương khi họ trở về Canada, theo một khảo sát mới.

Theo một cuộc thăm dò dư luận do Nanos thực hiện, 62% người trả lời ủng hộ việc truy tố những người bị nghi tham gia thánh chiến ở nước ngoài, so với 28% nói rằng chính phủ nên ưu tiên cải tạo họ và loại bỏ tư tưởng cực đoan của họ; 10% nói họ không chắc.

Cuộc khảo sát này nêu ra những câu hỏi về cách tiếp cận nhiều mặt của chính phủ thủ tướng Justin Trudeau về việc xử lý những nghi phạm thánh chiến hồi hương; cách tiếp cận này bao gồm thực thi pháp luật, theo dõi, và cải tạo để xóa tư tưởng cực đoan của những nghi phạm này.

Chuyên gia thăm dò dư luận Nik Nanos nói, “Tôi nghĩ thông điệp dành cho Thủ tướng nên là: đúng là việc cải tạo để xóa tư tưởng cực đoan nên là một ưu tiên, nhưng chúng ta không nên quên mất các mối quan tâm an ninh của người dân Canada, và người dân Canada muốn bảo đảm rằng nếu một người bị nghi có tham gia các nhóm thánh chiến, điều đó trước hết chủ yếu là vấn đề pháp lý, rồi thứ đến mới là vấn đề cải tạo.”

Cuộc thăm dò dư luận này, theo đặt hàng của nhật báo The Globe and Mail, hỏi 1,000 người về cách chính phủ nên xử lý những người Canada này khi họ từ nước ngoài trở về và bị nghi tham gia các nhóm thánh chiến, chẳng hạn như Nhà nước Hồi giáo: “Liệu chính phủ nên ưu tiên truy tố và buộc tội hình sự đối với họ, hay tập trung vào việc cải tạo họ và loại bỏ tư tưởng cực đoan của họ?”

Lorne Dawson, giám đốc Mạng lưới Canada về Nghiên cứu Khủng bố, An ninh và Xã hội, một tổ chức nghiên cứu độc lập, không đồng tình với chính câu hỏi khảo sát.

Ông nói, “Câu hỏi đó gợi ý ‘hoặc’, trong khi theo tôi là cả hai, nghĩa là chúng ta nên truy tố bất cứ khi nào có thể, nhưng phải thực tế thừa nhận rằng trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ không thể truy tố. Vì vậy, nếu không thể truy tố, liệu ta có muốn có lựa chọn cải tạo hoặc loại bỏ tư tưởng cực đoan?”

Ông Dawson nói rất khó truy tố trong những trường hợp liên quan tới những công dân Canada bị nghi ra nước ngoài để tham gia một nhóm thánh chiến. “Thử tượng tượng tìm cách đưa ra luận cứ buộc tội khi tất cả các bằng chứng của ta đều gián tiếp hoặc có thể không có bằng chứng của nhân chứng, và nếu có các nhân chứng đều là những người bị tình nghi.”

“Thu thập chứng cứ đáng tin cậy từ những chiến binh ở một nơi cách hàng ngàn cây số trong những hoàn cảnh hết sức rối rắm và khó khăn là một cơn ác mộng.”

Bộ trưởng an toàn công cộng Ralph Goodale đã thừa nhận vấn đề khó khăn này, nói rằng khó biến thông tin tình báo về các nghi phạm thành bằng chứng có tính thuyết phục ở tòa án.

Số liệu thống kê phản ánh khó khăn đó. Tuy chính phủ ước tính có 180 người có liên hệ với Canada đã ra nước ngoài để tham gia các nhóm khủng bố, và khoảng 60 người đã trở về, chính phủ nói rằng tới nay chỉ mới có 2 người hồi hương bị buộc tội ra nước ngoài để tham gia hoạt động khủng bố.

Tội rời khỏi hoặc tìm cách rời khỏi Canada để tham gia hoạt động của một nhóm khủng bố có thể bị tù tới 10 năm tù; tội rời khỏi hoặc tìm cách rời khỏi Canada để hỗ trợ hoạt động khủng bố, phạm tội cho một tổ chức khủng bố hoặc phạm một tội bị xem là hoạt động khủng bố có thể bị phạt tù tới 14 năm.

Đảng Bảo thủ đối lập đã chỉ trích việc Đảng Tự do tập trung vào việc tái hòa nhập của những người Canada tham gia thánh chiến ở nước ngoài hồi hương, thay vì dùng luật pháp sẵn có để tống giam những người này. Thủ tướng Justin Trudeau đã biện hộ cho cách tiếp cận của chính phủ, nói rằng chính phủ dùng các công cụ thực thi pháp luật, theo dõi và an ninh quốc gia với một mức độ đáng kể, nhưng cũng có những phương pháp loại bỏ tư tưởng cực đoan cho những người muốn làm hại xã hội Canada.

Cuộc thăm dò này cũng phát hiện rằng 73% người trả lời nam giới ưu tiên truy tố những người Canada bị nghi tham gia thánh chiến, so với 56% người trả lời nữ giới.

Xét theo vùng, 73% người trả lời ở các tỉnh bang vùng Thảo nguyên ưu tiên truy tố, tiếp theo là 63% ở Ontario và các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương, 56% ở British Columbia và 54% ở Quebec.

Cuộc khảo sát của Nanos Research lấy mẫu ngẫu nhiên, được thực hiện qua điện thoại hoặc trên mạng từ ngày 6/12 tới ngày 10/12, có sai số cộng hoặc trừ 3.1 điểm phần trăm.

Nguồn: The Globe and Mail 27/12/2017.

2 comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.