Ontario đau đầu vì nhiều học sinh không đạt chuẩn môn toán

Học hành, Ontario

Theo kết quả điểm thi chuẩn hóa EQAO mới nhất, phân nửa học sinh lớp 6 ở Ontario không đạt chuẩn của tỉnh bang về môn toán, tiếp tục một đà sút giảm đã gây ra cuộc tranh cãi toàn quốc về cách giảng dạy môn toán ở cấp phổ thông.

Môn toán đã trở thành một thách thức cho các chính quyền tỉnh bang khi điểm thi liên tục giảm ở tất cả các tỉnh bang trừ Quebec. Phụ huynh và một số nhà giáo dục lâu nay đã kêu gọi các bộ giáo dục cải tiến đào tạo sư phạm và trở lại phương pháp căn bản để giảng dạy môn toán, tức là cách dạy nhấn mạnh việc lặp đi lặp lại và làm bài tập rèn luyện thay vì giải quyết vấn đề.

Kết quả thi do Văn phòng Chất lượng và Trách nhiệm Giải trình Giáo dục (EQAO) của Ontario công bố hôm 31-8 cho thấy tỷ lệ học sinh lớp 6 đạt chuẩn của tỉnh bang về môn toán đã giảm từ 58% xuống còn 50% trong 5 năm qua. Tỷ lệ học sinh lớp 3 đạt chuẩn của tỉnh bang trong bài thi môn toán trong niên khóa 2015-16 cũng đã giảm, từ 68% xuống 63%.Trong khi đó, số học sinh đạt chuẩn về môn đọc và viết đã tăng, vì phần lớn trọng tâm ở các trường trong 5 năm qua là nâng cao khả năng biết đọc biết viết.

Chuẩn của tỉnh bang tương đương với điểm B.

Một số tỉnh bang, nhất là Alberta và Manitoba, đã chịu nghe theo áp lực từ phụ huynh và các nhà giáo dục trong những năm gần đây và đưa ra những kỳ vọng về môn toán. Chưa có dấu hiệu nào chính quyền Ontario cho thấy sẽ thay đổi chương trình môn toán của tỉnh bang.

Cũng như ở hầu hết các tỉnh bang khác, chương trình môn toán của Ontario bắt buộc học sinh biết bảng cửu chương – dù không quy định cụ thể là học sinh phải thuộc lòng – và giải toán bằng nhiều cách khác nhau. Toán học dựa trên tìm tòi nghiên cứu bao gồm yêu cầu học sinh phân tách bài toán thành nhiều phần nhỏ để giải, hoặc dùng các vật liệu thực tế để tăng mức độ hiểu của mình.

Thay vì vậy, chính quyền Ontario đã giải quyết vấn đề điểm toán giảm sút bằng cách ra thông báo rằng học sinh tiểu học sẽ có 60 phút học toán bắt buộc mỗi ngày. Đây là lần đầu tiên tỉnh bang quy định số phút mà giáo viên tiểu học phải dành cho một môn học chủ chốt. Việc đó thường được để cho các trường và giáo viên quyết định.

Kế hoạch trị giá 60 triệu đôla này được triển khai trong niên khóa này, sẽ đưa ba giáo viên chuyên về toán tới mỗi trường, và đào tạo về toán cho tất cả các nhân viên và hỗ trợ thêm cho phụ huynh ở những trường có kết quả thi chuẩn hóa rất thấp.
eqao_maths

Nguồn: The Globe and Mail, 1-9-2016.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

One thought on “Ontario đau đầu vì nhiều học sinh không đạt chuẩn môn toán

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.