Ontario đau đầu vì nhiều học sinh không đạt chuẩn môn toán

Theo kết quả điểm thi chuẩn hóa EQAO mới nhất, phân nửa học sinh lớp 6 ở Ontario không đạt chuẩn của tỉnh bang về môn toán, tiếp tục một đà sút giảm đã gây ra cuộc tranh cãi toàn quốc về cách giảng dạy môn toán ở cấp phổ thông.