Lạm phát ở Canada trong tháng 10 lên tới mức cao nhất trong gần 20 năm

Lạm phát tháng 10 cao nhất kể từ tháng 2/2003