Nghi vấn rửa tiền ma túy bằng bất động sản ở British Columbia

Những người cho vay mờ ám có liên hệ tới tội ác ma túy rửa tiền thông qua bất động sản ở British Columbia. (Phóng sự của The Globe and Mail)