Cảnh báo về trò lừa đảo người hảo tâm giúp người hư xe giữa đường – Roadside scam preying on Good Samaritans

Ontario, Trị an

Giữa đường thấy người vẫy tay nhờ giúp đỡ. Dừng lại, nghe họ nói cần $50 đổ xăng, và đưa nhẫn vàng để làm tin. Kịch bản quen quen?

Cảnh sát tỉnh bang Ontario cảnh báo về một kiểu lừa đảo lợi dụng lòng hào phóng của người hảo tâm đang diễn ra trên nhiều xa lộ và đường sá khắp vùng Đại Đô thị Toronto (GTA). Nhiều người đã liên hệ với đài CityNews để kể chuyện họ từng gặp kiểu lừa đảo này.

A scam that takes advantage of people’s generosity is playing out on highways across the GTA according to the OPP. Many people have reached out to CityNews to share their own experiences with the fraudulent scheme.

Nguồn: CityNews 13/4/2018.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.