Những tay lái lười biếng – Lazy drivers

Dọn sạch tuyết & băng trên xe trước khi lái, kẻo không bị phạt. Clear off your vehicle before driving, or you may get a fine.