Thị trưởng Toronto nói thành phố không thể tiếp nhận thêm người xin tị nạn

… vì “áp lực chưa từng có” đối với hệ thống nhà tạm cư (shelter) của thành phố và sẽ không thể đương đầu nếu không được tỉnh bang và liên bang hỗ trợ tài chính ngay lập tức.