Luật mới về lái xe khi say rượu hay phê ma túy: những điều cần biết

Luật C-46 trao cho cảnh sát nhiều quyền hành hơn để phát hiện và buộc tội tài xế, và có nhiều thay đổi kỹ thuật để giúp tòa xử án nhanh hơn.