Các băng đảng tội phạm Trung Quốc rửa tiền qua địa ốc Vancouver ra sao

Tình báo Úc gọi các phương pháp buôn lậu ma túy và rửa tiền của tội phạm xuyên quốc gia đang diễn ra ở B.C. là “Mô hình Vancouver”.