Montreal tìm cách phòng ngừa sau khi 3 trẻ em bị sói đồng cỏ tấn công

Thị trưởng Montreal nói thành phố đang thực hiện tất cả các bước cần thiết … Đọc tiếp Montreal tìm cách phòng ngừa sau khi 3 trẻ em bị sói đồng cỏ tấn công