Calgary nằm trong 3 đề án vào vòng cuối chọn thành phố đăng cai Olympics Mùa đông 2026

Hôm thứ Năm 4/10, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chọn Calgary, Stockholm (Thụy Điển) … Đọc tiếp Calgary nằm trong 3 đề án vào vòng cuối chọn thành phố đăng cai Olympics Mùa đông 2026