Hợp pháp hóa cần sa: những điều cần biết về quy định của mỗi tỉnh bang/lãnh thổ

Trong khi chính phủ liên bang sẽ cấp giấy phép và quản lý những công ty sản xuất cần sa, quyết định về cách bán và phân phối cần sa sẽ thuộc thẩm quyền của mỗi tỉnh bang và vùng lãnh thổ.