Tác hại của cần sa đối với thanh thiếu niên

Bài điểm các nghiên cứu khoa học về các ảnh hưởng của cần sa đối với não đang phát triển của thanh thiếu niên, những người hút cần sa nhiều nhất ở Canada. Không có cái gọi là thói quen hút cần sa vô hại.