Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật cảnh báo công dân tránh dùng cần sa ở Canada

Ít nhất 3 nước Châu Á đang cảnh báo công dân của mình tránh sử dụng cần sa, trong đó Nhật và Hàn Quốc cảnh báo có thể truy tố công dân của mình.