Tỷ lệ hút thuốc, hút cần sa tăng ở Canada

Liên bang, Văn hóa & xã hội, Y tế & sức khỏe

Theo số liệu mới của Bộ Y tế Canada, năm ngoái người Canada trên 25 tuổi hút thuốc và cần sa nhiều hơn so với hai năm trước đó.

Bộ Y tế Canada theo dõi sát sao các xu hướng về sử dụng thuốc lá, rượu và ma túy ở những người Canada từ 15 tuổi trở lên để giúp xây dựng các chính sách và chương trình.

Tỷ lệ hút thuốc ở những người từ 25 tuổi trở lên là 16% trong năm 2017, tăng từ 13% hai năm trước đó.

Và 13% người từ 25 tuổi trở lên cho biết có dùng cần sa trong năm ngoái, tăng từ 10% vào năm 2015.

Các kết quả khảo sát liên bang cho thấy không có nhiều hoặc không có thay đổi về các thói quen sử dụng của nhóm tuổi 15 tới 24, và không thay đổi nhiều về tỷ lệ người Canada dùng ma túy dạng thuốc giảm đau opioid: 12%, giảm từ 13% trong năm 2015.

“Việc sử dụng những chất gây nghiện có tác động rất thực đối với tính mạng người Canada, gia đình và cộng đồng của họ,” Bộ Y tế Canada nói.

“Việc sử dụng thuốc lá vẫn là nguyên nhân có thể ngăn chặn hàng đầu gây chết sớm và bệnh tật ở Canada, và trong năm 2017, khoảng 4,000 người Canada thiệt mạng do các trường hợp dùng quá liều có liên quan tới opioid.”

Bộ Y tế Canada nói rằng những kết quả cho thấy sự gia tăng về tỷ lệ sử dụng cần sa ở những người từ 25 tuổi trở lên khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực tiếp tục giáo dục công chúng để giúp người Canada hiểu biết về các ảnh hưởng của cần sa đối với sức khỏe

Các số liệu này được công bố chỉ mấy ngày sau khi chính phủ liên bang hợp pháp hóa cần sa giải trí cho những người từ 18 hoặc 19 tuổi trở lên, tùy tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ.

Năm 2017, tỷ lệ hút thuốc trong những người Canada từ 15 tuổi trở lên là 15%, tương đương với 4.6 triệu người hút thuốc hiện tại, tăng lên từ mức thấp nhất trong lịch sử (13%) vào năm 2015.

Chính phủ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc ở Canada xuống còn thấp hơn 5% trước năm 2035.

Nguồn: The Canadian Press, CTV, 31/10/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.