Những người nhận tiền trợ cấp bệnh tật của chính quyền Ontario sẽ được phép giữ lại nhiều hơn trong số tiền họ kiếm được, theo kế hoạch cải tổ trợ cấp xã hội của tỉnh bang. Nhưng giới chỉ trích cho rằng sẽ khó hơn để hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Hôm thứ Năm 22/11, bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Lisa MacLeod trình bày tầm nhìn tổng quát về trợ cấp xã hội trong thời chính quyền của Đảng Bảo thủ Cấp tiến. Chính quyền hứa giảm quan liêu hành chính và khuyến khích người dân gia nhập thị trường lao động trở lại bằng một loạt thay đổi dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 18 tháng tới.

Trong những thay đổi này có việc thay đổi định nghĩa của tỉnh bang về ‘bệnh tật’ (disability) cho khớp với định nghĩa của chính phủ liên bang. Bộ trưởng MacLeod nói thay đổi này nhằm để có ý nghĩa rõ ràng hơn.

Liên bang không có một định nghĩa duy nhất về những yếu tố cấu thành một trường hợp bệnh tật, nhưng các dân biểu đối lập nói rằng ngưỡng để đủ điều kiện hưởng phúc lợi bệnh tật trong Chương trình Hưu bổng Canada (CPP) cao hơn ngưỡng trong Chương trình Hỗ trợ Bệnh tật Ontario (Ontario Disability Support Program, ODSP).

Bộ trưởng MacLeod nói những người hiện nay hưởng tiền trợ cấp bệnh tật của tỉnh bang sẽ được tiếp tục được hưởng nhưng không nói liệu có phải trong tương lai sẽ có ít người hơn đủ điều kiện hưởng trợ cấp.

Tuy nhiên, những thay đổi được công bố hôm 22/11 sẽ cho phép những người hưởng tiền trợ cấp bệnh tật và có khả năng làm việc được giữ lại nhiều thu nhập hơn.

Tỉnh bang nói rằng những người hưởng ODSP sẽ được phép có thu nhập $6,000/năm mà không bị cắt giảm trợ cấp, thay vì mức hiện nay là $200/tháng. Chính quyền cũng nói rằng sẽ có mức miễn 25% đối với khoản thu nhập trên $6,000.

Những người hưởng trợ cấp theo chương trình Ontario Works cũng sẽ được tăng ngưỡng thu nhập để hội đủ điều kiện, nhưng ít hơn mức do chính quyền cũ của Đảng Tự do hứa.

Họ sẽ được phép giữ lại $300/tháng trước khi bị cắt giảm trợ cấp, so với mức hiện nay là $200/tháng. Họ cũng sẽ được miễn 25% đối với bất cứ khoản thu nhập nào cao hơn. Chính quyền cũ của Đảng Tự do đã hứa tăng ngưỡng hàng tháng lên $400, với mức miễn 50% đối với bất cứ khoản thu nhập nào cao hơn.

Hồi mùa hè năm nay, chính quyền cho biết là sẽ tiến hành cải tổ lớn hệ thống trợ cấp xã hội vì hệ thống hiện đại tốn kém và không hiệu quả. Đồng thời, tỉnh bang quyết định hủy bỏ một chương trình thí điểm cấp thu nhập cơ bản cho 4,000 người có thu nhập thấp ở các thành phố như Hamilton, Brantford, Thunder Bay và Lindsay.

Chương trình đó do chính quyền Đảng Tự do khởi xướng vào năm 2017 và dự kiến tiến hành trong ba năm. Bộ trưởng MacLeod nói rằng chương trình đó “khiến cho người dân không có động cơ đi làm trở lại”. Giới đấu tranh chống đói nghèo đã lên án việc hủy bỏ chương trình. Những người tham gia chương trình nay sẽ được nhận các khoản tiền cuối cùng vào tháng 3/2019.

Chương trình thí điểm thu nhập cơ bản của Ontario chấm dứt vào cuối tháng 3/2019

Chính quyền Đảng Bảo thủ Cấp tiến cũng nói sẽ giảm mức tăng 3% về trợ cấp xã hội xuống còn 1.5%.

Nguồn: The Canadian Press, 680 News, 22/11/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.