Thị trường nhà thuê Canada: ở đâu rẻ/đắt nhất?

Thị trường nhà thuê Canada: ở đâu rẻ/đắt nhất? Theo khảo sát thị trường nhà thuê 2018 do CMHC thực hiện.