Ontario tìm cách giảm phí bảo hiểm xe

Ontario, Tài chính cá nhân

Chính quyền Ontario đã mở cuộc đánh giá hệ thống bảo hiểm xe của tỉnh bang, với hy vọng giảm phí bảo hiểm cho tài xế ở tỉnh bang có phí thuộc hàng đắt nhất Canada.

Hôm 9/1/2019, chính quyền cho biết sẽ nghiên cứu những cách thực hành ở các tỉnh bang khác để tìm ra những cách cải thiện và tăng cạnh tranh. Chính quyền Đảng Bảo thủ Tiến bộ cũng nói là sẽ tham vấn người lái xe, các công ty bảo hiểm và những bên có quyền lợi liên quan khác cho tới ngày 15/2.

“Vấn đề này xưa nay luôn gây tranh cãi,” bộ trưởng tài chính Vic Fedeli nói. “Nó đã bị chính quyền Đảng Tự do bỏ mặc trong 15 năm, và chúng tôi sẽ có hành động thực sự để giải quyết nó.”

Một báo cáo do chính quyền cũ của Đảng Tự do đặt thực hiện đã phát hiện hồi năm 2016 rằng Ontario có phí bảo hiểm xe đắt nhất ở Canada dù có tỷ lệ tai nạn và tử vong thuộc hàng thấp nhất nước.Sau khi có báo cáo, British Columbia dẫn đầu với phí bảo hiểm cao nhất theo Nha Bảo hiểm Canada, và Ontario nay là tỉnh bang có phí đắt thứ nhì.

Bộ trưởng tài chính Fedeli nói chính quyền sẽ tạo ra một khuôn khổ quản lý nhà nước giúp hiện đại hóa trong ngành bảo hiểm xe. Khuôn khổ này sẽ có những biện pháp như thay đổi quy định cho phép trao đổi thông tin liên lạc điện tử giữa các công ty và khách hàng và cho phép các công ty cấp giấy chứng nhận bảo hiểm bằng điện tử.

Ông nói việc giảm thủ tục quan liêu hành chính và hiện đại hóa sẽ giúp giảm chi phí.

Bộ trưởng Fedeli không cho biết khi nào kế hoạch cải tổ hệ thống của Đảng Bảo thủ Tiến bộ sẽ được trình hoặc liệu chính quyền có cam kết một chỉ tiêu giảm phí cụ thể.

Chính quyền cũ của Đảng Tự do đã hứa giảm trung bình 15% phí bảo hiểm trước tháng 8/2015 và khi đã quá hạn chót tự đặt ra đó, thủ hiến lúc đó Kathleen Wynne thừa nhận rằng mục tiêu đó quá lớn nên không thực hiện được.

Nguồn: The Canadian Press, CTV, 9/1/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.