Văn phòng thủ tướng gây áp lực buộc Tổng chưởng lý chỉ đạo ngừng truy tố SNC-Lavalin: The Globe and Mail

Xì căng đan có thể tác hại cho thủ tướng Justin Trudeau và Đảng Tự do trong năm bầu cử: Văn phòng thủ tướng gây áp lực buộc Tổng chưởng lý chỉ đạo ngừng truy tố tập đoàn công chánh SNC-Lavalin tội gian lận và tham nhũng

Hợp pháp hóa cần sa ở Canada: ‘con bạch tuộc lắm vòi, nhiều ẩn số’

“Hợp pháp hóa cần sa là biến đổi chính sách công lớn nhất mà đất nước này trải qua trong năm thập niên qua. Nó như con bạch tuộc lắm vòi, và có nhiều ẩn số. Tôi không nghĩ rằng khi quyết định hợp pháp hóa cần sa, chính phủ liên bang đã nghĩ thấu đáo về tất cả các hệ lụy.”